Certifikati

Sveprisutna globalizacija, sve veći broj konkurenata,sve brojniji zahtjevi tržišta, kao i gospodarska kriza postavljaju sve teže zadatke pred svaku tvrtku za opstanak na tržištu, ali i izazov za tržišno dokazivanje.

U PZC VARAŽDIN d.d. vjerujemo u uspješnost koja proizlazi iz kvalitete, pa su podizanje razine kvalitete vlastitih usluga i rad prema međunarodnim standardima bili glavni razlozi uvođenja sustava upravljanja kvalitetom i okolišem i u našoj tvrtci.

Kvaliteta, brzina i učinkovitost našeg djelovanja, primjena sigurnosnih mjera u cilju zaštite ljudi i okoliša, te strogo uvažavanje potreba i želja poslovnih partnera već godinama rezultiraju zadovoljstvom svih strana i dugoročnim poslovnim suradnjama.

Naši su poslovni partneri najbolji pokazatelj naše kvalitete poslovanja, pa sa zadovoljstvom ističemo certifikate koji potvrđuju da PZC VARAŽDIN d.d. zadovoljava zahtjeve normi ISO 9001 – upravljanje kvalitetom i ISO 14001 – upravljanje okolišem prema međunarodnim normama.

Certifikacija normi ISO 9001 i ISO 14001 jasno govori o kvaliteti našeg dosadašnjeg rada, a ujedno označava i smjernice za buduće ciljeve našeg poslovanja.

Predsjednik uprave: Saša Varga, dipl.ing.geot