Dokumenti


1. PRIPAJANJE PZC Cestogradnja d.o.o. u PZC VARAŽDIN d.d. - dokumentacija
 
1. Objava postupka pripajanja
2. a) Odluka o davanju suglasnosti 
    b) Zaključne odredbe javnobilježničkog akta postupka pripajanja
    c) Ugovor o pripajanju
    d) Solemnizacija
3. Rješenje o imenovanju revizora
4. Izvješće o reviziji pripajanja
5. Zajedničko izvješće uprave o pripajanju
6.a) Rješenja o pripajanju PZC Cestogradnja d.o.o. u PZC VARAŽDIN d.d.
   b) Obavijest poslovnim partnerima
7. Rješenje o brisanju PZC Cestogradnja d.o.o.