Osnovni podaci

Saša Varga, dipl.ing.geot.

Predsjednik uprave

Članovi uprave:

Mario Vdović, ing.građ.

Mario Habek, mag.oec.

Osnovni podaci

 • Sjedište: Motičnjak 6, 42000 Varaždin
 • Matični broj: 01334999
 • OIB: 77718926011
 • Banke:
 • Erste&Steiermärkische Bank d.d. IBAN:HR7424020061100074435
 • Podravska banka d.d. IBAN:HR8123860021119011570
 • OTP banka d.d.
  IBAN:HR0724070001100659800
 • Sud u Varaždinu: MBS 070048718
 • Šifra djelatnosti: 4211
 • Temeljni kapital: 17.258.450,00, uplaćen u cijelosti
 • Ukupan broj izdanih dionica: 156.895 (nominalna vrijednost 110kn)