Politika kvalitete

Politika kvalitete

Politika kvalitete i upravljanja okolišem u PZC VARAŽDIN d.d.

Što želimo postići?

PZC VARAŽDN d.d. u djelatnosti održavanja i zaštite javnih cesta želi primjenom sustava upravljanja kvalitetom i okolišem prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 postići zadovoljstvo naručitelja i sudionika u prometu sa zahtjevima koji proizlaze iz zakonske regulative i općih potreba.

Naši ciljevi

Postavljamo si ambiciozne, ostvarive i mjerljive opće i pojedinačne ciljeve te mjere upravljanja kvalitetom i okolišem sa nastojanjem da svaki zaposlenik prepozna svoju ulogu i korist od postizanja tih ciljeva i mjera te da je s time upoznat.

Više od 50 godina rada PZC VARAŽDIN d.d.

Uprava i zaposlenici u okviru sustava upravljanja kvalitetom i okolišem imaju trajnu obvezu:

Posvetiti Vam pažnju

Najveću pažnju posvetiti ostvarivanju i zadržavanju visokog nivoa zadovoljstva naših naručitelja kvalitetnom i pravovremenom realizacijom naših usluga.

placeholder3

Modernizirati opremu i prilagoditi se novim izazovima

Imamo obavezu uskladiti poslovanje sa smjernicama održivog razvoja u iskorištavanju dobara, smjeru ulaganja i orjentaciji tehničkog razvoja, a u svrhu njihove međusobne usklađenosti te ispunjavanja potreba i očekivanja sadašnjih i budućih korisnika usluga.

Postupanje s otpadom na zakonski utemeljen, tehnološki i ekološki prihvatljiv način

Poticanje, permanentno obrazovanje, osposobljavanje rukovodećeg osoblja i svih zaposlenih u cilju razvijanja stručnosti i svijesti o upravljanju kvalitetom i okolišem te obavještavanje istih kao i svih zainteresiranih strana da kreativno djeluju na poboljšanju kvalitete i odnosa prema okolišu.

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem je integriran u cjeloviti poslovni sustav PZC VARAŽDIN d.d.

U Varaždinu, 20. svibnja 2020.

Predsjednik uprave: Saša Varga, dipl.ing.geot.

bager