Povijest

Home /

PZC VARAŽDIN

PZC VARAŽDIN d.d. je dioničko društvo za građevinarstvo održavanje i zaštitu cesta, osnovano dana 01.01.1962.g. temeljem Osnovnog zakona o javnim putevima i Zakona o poduzećima za puteve, a umjesto prijašnjih Tehničkih sekcija za ceste.

POVIJESNI TIJEK

Picture2

1930.

Godine 1930. vlast preuzimaju “banovine”, te je ovaj oblik upravljanja bio sve do isteka drugog

svjetskog rata. Tada je već od 1945.g. te nastavno 1949.g. temeljem općih zakona o narodnim odborima i državnim privrednim poduzećima upravljanje cestama predano

“direkcijama” i “tehničkim sekcijama”, a financiranje je vršeno putem “fondova za ceste”. 

Picture1

1954.

Nakon toga 1954.g. a zatim 1961.g. donijeti su propisi o osnivanju “uprava za ceste”

te i Zakon o poduzećima za puteve.

Picture3

1962.

Povijesni podaci govore i o prednicima ove tvrtke prije 1962.g., te se spominje da je još 1929.g. u Kraljevini SHS bio donijet Zakon o državnim putovima, kojih je bilo 50, a poslove građenja i održavanja vodilo je Ministarstvo građevina, preko direkcija i sekcija te državnih službenika koji su radili pod nazivima “nadzornici puteva” i “putari”. Financiranje je bilo iz državnih sredstava i doprinosa, a teritorijalna nadležnost je bila kroz “oblasti”.
Picture4

1967 ...

Statusne promjene događale su se i u daljnjem tijeku, sve do današnjih dana pa su tako promjene u organizacijskom obliku, načinu financiranja i izvođenja radova na poslovima građenja, održavanja i zaštite svih vrsta javnih cesta regulirane Zakonom o javnim cestama iz 1967.g. zatim 1974., 1976., 1984., 1990., 1991., 1996. i 2001.g.

Kroz cijeli navedeni period ova tvrtka obavljala je radove održavanja i zaštite svih javnih cesta pod nazivima – Poduzeće za ceste, Radna organizacija za ceste,
Javno poduzeće “Hrvatske ceste”, PZC Varaždin d.o.o. i sada PZC VARAŽDIN d.d.